Miasto Katowice - eNabór - System elektronicznej rekrutacji


Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych,

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w Katowicach na rok szkolny 2024/2025