Informacje dotyczące naboru

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2024-04-17 11:00 - 2024-04-19 13:00

Postępowanie uzupełniające
Przedszkole/Odział przedszkolny
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

2024-04-17 11:00 - 2024-04-22 17:00

Postępowanie uzupełniające
Przedszkole/Odział przedszkolny
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

2024-04-25 12:55 - 2024-04-25 13:10

Postępowanie uzupełniające
Przedszkole/Odział przedszkolny
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub przez system elektroniczny)

2024-04-25 13:00 - 2024-04-29 15:00

Postępowanie uzupełniające
Przedszkole/Odział przedszkolny
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2024-04-30 12:55 - 2024-04-30 13:30

Postępowanie uzupełniające
Przedszkole/Odział przedszkolny
Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

2024-02-26 07:00 - 2024-03-05 23:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2024-03-13 11:00 - 2024-03-26 13:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-04-17 11:00 - 2024-04-19 13:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

2024-03-13 11:00 - 2024-03-27 17:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-04-17 11:00 - 2024-04-22 17:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

2024-04-05 13:00 - 2024-04-05 13:10

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-04-25 01:00 - 2024-04-25 13:00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub przez system elektroniczny)

2024-04-05 13:00 - 2024-04-10 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-04-25 13:00 - 2024-04-29 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2024-04-12 12:59 - 2024-04-12 13:30

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-04-30 13:00 - 2024-04-30 13:10

Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2024-04-22 08:00 - 2024-05-07 13:00

Postępowanie uzupełniające
Szkoła podstawowa
Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej oraz obwodowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2024-04-22 08:00 - 2024-05-07 13:00

Postępowanie uzupełniające
Szkoła podstawowa
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 u st. 7 ustawy - Prawo oświatowe

2024-04-22 08:02 - 2024-05-13 15:00

Postępowanie uzupełniające
Szkoła podstawowa
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej/sprawdzianu predyspozycji

2024-05-08 01:00 - 2024-05-20 23:00

Postępowanie uzupełniające
Szkoła podstawowa
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych (dot. oddziałów ogólnodostępnych)

2024-05-21 12:55 - 2024-05-21 13:30

Postępowanie uzupełniające
Szkoła podstawowa
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka ( w postaci pisemnego oświadczenia lub prze z system elektroniczny) - dot. oddziałów ogólnodostępnych

2024-05-21 13:00 - 2024-05-24 13:00

Postępowanie uzupełniające
Szkoła podstawowa
Podanie do publicznej wiadomości przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej/sprawdzianu predyspozycji oraz podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do oddziałów innych niż ogólnodostępne

2024-06-03 12:50 - 2024-06-03 13:20

Postępowanie uzupełniające
Szkoła podstawowa
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka ( w postaci pisemnego oświadczenia lub przez system elektroniczny)

2024-06-03 13:00 - 2024-06-06 13:00

Postępowanie uzupełniające
Szkoła podstawowa
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów ogólnych, a także do oddziałów: akademicki, artystyczny, dwujęzyczny i sportowy na poziomie klasy I-szej oraz podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przynależnych do szkoły obwodowej

2024-06-10 12:50 - 2024-06-10 13:10

Postępowanie uzupełniające
Szkoła podstawowa
Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej (oraz pozaobwodowej w terminie uzupełniającym) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2024-03-11 07:00 - 2024-03-22 13:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-04-22 08:00 - 2024-05-07 13:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej oraz obwodowej do oddziałów: akademicki, artystyczny i sportowy na poziomie klasy I-szej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2024-03-11 08:00 - 2024-03-22 13:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-04-22 08:01 - 2024-05-07 13:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 u st. 7 ustawy - Prawo oświatowe

2024-03-11 08:00 - 2024-03-25 08:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-04-22 08:02 - 2024-05-13 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej/sprawdzianu predyspozycji oraz podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do oddziałów innych niż ogólnodostępne

2024-04-08 12:55 - 2024-04-08 13:10

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-06-03 13:00 - 2024-06-03 13:00

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka ( w postaci pisemnego oświadczenia lub prze z system elektroniczny)

2024-04-08 13:00 - 2024-04-12 13:00

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-06-03 01:00 - 2024-06-06 13:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów: akademicki, artystyczny, dwujęzyczny i sportowy na poziomie klasy I-szej oraz podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przynależnych do szkoły obwodowej

2024-04-16 12:55 - 2024-04-16 13:15

Postępowanie rekrutacyjne
Szkoła podstawowa

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-06-10 13:00 - 2024-06-10 13:00