Informacje dotyczące naboru - Przedszkole/Odział przedszkolny

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2024-04-17 11:00 - 2024-04-19 13:00

Postępowanie uzupełniające
Przedszkole/Odział przedszkolny
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

2024-04-17 11:00 - 2024-04-22 17:00

Postępowanie uzupełniające
Przedszkole/Odział przedszkolny
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

2024-04-25 13:00 - 2024-04-25 13:10

Postępowanie uzupełniające
Przedszkole/Odział przedszkolny
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub przez system elektroniczny)

2024-04-25 13:00 - 2024-04-29 15:00

Postępowanie uzupełniające
Przedszkole/Odział przedszkolny
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2024-04-30 13:00 - 2024-04-30 13:10

Postępowanie uzupełniające
Przedszkole/Odział przedszkolny
Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

2024-02-26 07:00 - 2024-03-05 23:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2024-03-13 11:00 - 2024-03-26 13:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-04-17 11:00 - 2024-04-19 13:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

2024-03-13 11:00 - 2024-03-27 17:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-04-17 11:00 - 2024-04-22 17:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

2024-04-05 13:00 - 2024-04-05 13:10

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-04-25 01:00 - 2024-04-25 13:00

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub przez system elektroniczny)

2024-04-05 13:00 - 2024-04-10 15:00

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-04-25 13:00 - 2024-04-29 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

2024-04-12 12:59 - 2024-04-12 13:30

Postępowanie rekrutacyjne
Przedszkole/Odział przedszkolny

Termin w postępowaniu uzupełniającym: 2024-04-30 13:00 - 2024-04-30 13:10