Dokumenty

W przypadku zaznaczenia przez kandydata spełniania kryterium dla którego wymagane jest oświadczenie, kandydat ma możliwość uzupełnienia formularza interaktywnego i dołączenia oświadczenia do wniosku.

Natomiast tam, gdzie wymagane są kopie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryterium, wówczas w placówce pierwszego wyboru rodzic/opiekun prawny kandydata przedstawia do wglądu oryginały tych dokumentów.

Poniżej wzory oświadczeń oraz klauzula informacyjna i wykaz Inspektorów Danych Osobowych.